top of page

Covid-19’un getirdiği olağanüstü şartlardan etkilenen eğitim öğretimin çevrimiçi ilerlemesi öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının okul kültürüne uzak kalmasına yol açmıştır. Oysa okulun akademik ve sosyal ortamı öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri için çok önemlidir.

Yüz yüze eğitimin kesintisiz ve etkili bir biçimde devam edebilmesi için okulun akademik ve sosyal boyutunun yeniden ele alınması gerekmektedir.

Bu oturumda, pandemi sonrası yüz yüze eğitimde öğrencilerin farklı disiplinler için öğrenme kayıpları, sosyal ve duygusal gelişimleri, öğretmen ve öğrenci motivasyonunun artırılması, akran zorbalığı ve siber zorbalık, öğretmen işbirliği, ebeveynlerin eğitime katılımı gibi başlıklar ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Pandemi sonrasında okula d.nüşte ve yüz yüze eğitime uyumda ne tür sorunlar yaşanmaktadır?

  • Pandemi sırasında yaşanan farklı disiplinlerdeki öğrenme kayıplarının telafisi için neler yapılabilir?

  • Pandeminin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine etkileri ve bu konuda eğitim paydaşlarına düşen görevler nelerdir?

  • Pandemi sonrası dönemde öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze eğitime geçişlerinde motivasyon unsurları nelerdir?

  • Eğitimin paydaşları arasındaki iş birliğinin okul kültürüne yansımaları nasıl değerlendirilir?

  • Akran zorbalığı ve siber zorbalık pandemi ile nasıl bir değişim göstermiştir?

Konuşmacılar

Semih Aktekin.png

Semih Aktekin

LeraBoroditsky.png

Lera Boroditsky

DavidStroupe.png

David Stroupe

SadettinÖkten.png

Sadettin Ökten

DionneCrossFrancis.png

Dionne Cross Francis

DawoodAbdulmalekAl-Hidab.png

Dawood Abdulmalek

Al-Hidab

bottom of page