top of page
sosyal medya kopya.png

ÜST DÜZEY OTURUM

 
 
 

Okulun Geleceği

Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları

 
 

Pandemi ile yaşanan uzun süreli sosyal izolasyon süreci birçok alanı olduğu gibi eğitimi de etkilemiştir.

Ülkeler, pandeminin eğitime kısa ve uzun vadeli olumsuz sonuçlarını bertaraf etmek için yeni arayışlara girmiş, finansal ve teknolojik altyapılarının imkanları ölçüsünde acil durum eylem planlarını hayata geçirmişlerdir.

Global bir gündem haline gelen pandemi sonrası eğitim, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda “Okulun Geleceği”ni yeniden şekillendirmeyi gerektirmektedir.

Bu oturumda pandeminin eğitim öğretim süreçlerine etkisi, pandemi sonrası değişen okul modelleri, pandemi ile artan dijital yeterliliklerin geleceği ve eğitim ilişkisi, müfredat dışı kapsayıcı eğitim öğretim süreçleri, hibrit eğitim modelleri ile örgün-açık ve hayat boyu öğrenmenin bütünselliği ve ev okulu gibi başlıklar ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Pandemi sonrası değişen eğitim modelleri, eğitimin seyri ve okulun geleceği nasıl değerlendirilebilir?

  • Pandemi sonrası eğitim paydaşlarında değişen yetkinlik ve yeterlilikler nelerdir?

  • Pandemi ile birlikte artan dijital yeterliliklerin eğitime etkisi nedir?

  • Örgün eğitimin tartışıldığı bir düzlemde ev okulu (home schooling) modeli nasıl değerlendirilebilir?

Konuşmacılar

Pauline Nalova Lyonga.png

Pauline Nalova Lyonga

Sidibe Ousmane Dedeou.png

Sidibe Ousmane Dedeo

Douglas Syakalima.png

Douglas Sykalima

Mambetakunov Ulanbek Esenbekovich.png

Mambetakunov Ulanbek Esenbekovich

Baxtiyor Saidov Odilovich.png

Baxtiyor Saidov Odilovich 

Stephen Lecce.png

Stephen Lecce

Agnes Nyalonje.png

Agnes Nyalonje

bottom of page