top of page

Dünyada gelişen teknolojinin etkileri eğitim, ekonomi, sağlık, ulaşım gibi çeşitli sektörlerde her geçen gün yenilikleri ortaya çıkarmaktadır. Bu teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve onları etkili kullanmak toplumsal bir dönüşümü̈ gerektirmektedir. Bunun toplumsal etkileri olmakla birlikte bireylerin psikolojileri üzerinde de etkileri bulunmaktadır.

Dijital çağa uyum sağlamak temelde dijital becerileri kazanmayı ve nitelikli bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Aynı şekilde bu yeterlilik ve becerileri test edebilecek yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Bireysel öğrenme farklılıklarının tolere edilebildiği web tabanlı ortamlarda kişilere özgü uyarlanabilir eğitim modelleri de farklılaştırılmış eğitimin bir parçasıdır. Güncel bir kavram olan Metaverse’in eğitime yansımaları da önemli tartışma konularındandır.

 

Bu oturumda, yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile öğrencileri çok boyutlu değerlendirme, oyunlaştırmanın eğitim üzerindeki etkileri, uyarlanabilir öğrenme, dijital materyallerin niteliğinin artırılması, dijital dünyadaki sanal gelişmelerin eğitime etkileri gibi başlıklar ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Müfredatta küreselleşme ve yerelleşme tartışmaları nasıl değerlendirilebilir?

  • Dijitalleşmenin topluma ve bireyin psikolojik durumuna etkileri neler olabilir?

  • Dijitalleşmenin eğitime yansımaları ve dönüştürücü etkisi nasıl olacaktır?

  • Dijital materyallerin niteliğini artırma çalışmalar nelerdir?

  • Eğitimde yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımları nelerdir?

  • Oyunlaştırmanın eğitim süreçlerindeki etkileri nasıl değerlendirilebilir?

  • Gelişen ve değişen teknoloji uyarlanabilir öğrenmeyi nasıl şekillendirecektir?

Konuşmacılar

Uğur Sak.png

Uğur Sak

ChristopherDede.png

Christopher Dede

AnatolyOleksiyenko.png

Anatoly Oleksiyenko

irfan-erdogan.png

İrfan Erdoğan

ElaineWilson.png

Elaine Wilson

BukkyYusuf.png

Bukky Yusuf

bottom of page