top of page
sosyal medya kopya.png

PANEL 4

Eğitimde Alternatif Arayışlar

 
 

Günümüzde örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimlerin tüm öğrencilerin ilgi alanına hitap etmemesi, verilen eğitimlerin yetersiz kalması ya da kişinin kendini farklı alanlarda geliştirmek istemesi geleneksel okulların ve örgün eğitimin dışında öğrenmeye yönelik yeni arayışları gündeme getirmiştir.

Diploma enflasyonu karşısında yetkinliklerin uzmanlıkla geliştirilmesi ve sertifika ediniminin önemi giderek artmaktadır. Öte yandan, pandeminin etkisiyle çevrimiçi platformlar üzerinden eğitimler de yaygın hale gelmiştir.

Bu oturumda sertifika ediniminin öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri, öğretmen yetkinliğinin uzmanlıkla geliştirilmesi, uzaktan eğitim kurslarının örgün eğitime ve öğrencilere etkileri, etkili öğrenci kariyer planlama süreçleri ve ustalığa dayalı, liderlik, mentörlük yoluyla akran öğretimi ve meslekî eğitim gibi başlıklar ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Eğitimde alternatif arayışlarının okulun geleceğine etkileri nelerdir?

  • Örgün eğitimin dönüşmesinde pandeminin rolü nedir?

  • Alternatif yeterlilikler ve bunların geliştirilmesinde usta-çırak ilişkisinin önemi nedir?

  • Örgün eğitimin yerine geçen sertifikaların kariyer planlama süreçlerindeki rolü nedir?

  • Mesleki eğitimin geleceği konusunda nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

Konuşmacılar

Ömer Avcı.png

Ömer Avcı

JohnSchwartz.png

John Schwartz

ScottShireman.png

Scott Shireman

KemalSayar.png

Kemal Sayar

SyedMunirAhmed.png

Syed Munir Ahmed

KaderKaneye.png

Kader Kaneye

bottom of page