2social zemin 2_.png

I. İstanbul Eğitim Zirvesi

2021

Eğitim alanında önde gelen karar alıcıların, entelektüellerin, akademisyenlerin, uzmanların ve eğitim kurumları yöneticilerinin katılımıyla ‘Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi’nde Dijitalleşmenin Uluslararasılaşmaya Etkisi, Müfredatın Uluslararasılaştırılması, Eğitimin Geleceği, Eğitimin Yeniden Modellenmesi, Eğitim ve Toplumsal Adalet, Eğitim ve Kalkınma konuları tartışılacak; ayrıca çeşitli ülkelerden derlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler’ videoları e-sergi olarak paylaşılacaktır. 

ZİRVE PROGRAMI

Mahmut Özer
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı

EĞİTİMDE YENİ EĞİLİMLER

13.00

14.00

TSİ

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Birol Akgün
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı

Onur Konuğu

ÜST DÜZEY OTURUM

14.00

15.00

TSİ

PANEL 1

15.30

17.00

TSİ

PANEL 2

17.30

19.00

TSİ

DİJİTALLEŞMENİN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ

PANEL 3

19.30

21.00

TSİ

Zirve Konuşması

Açılış Konuşması

25
KASIM