top of page
sosyal medya kopya.png
Celile Ökten

Celile Ökten

Doç. Dr., T.C. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı

1970 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden (1993) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisansını (1996), İstanbul Üniversitesi Yeni Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktorasını (2004) tamamladı. "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Dili ve Edebiyatı'nın Eğitimi-Öğretimi (1839-1923)" adlı doktora tezinde ortaöğretim ve yükseköğretimdeki dilbilgisi ve edebiyat ders kitaplarını, ders programlarını çalışmıştır.

2006-2007 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi'nde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof. Dr. Thomas Popkewitz ile birlikte "Dil planlaması ve Dil politikaları" üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmış; daha sonra 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. François V. Tochon ile Wisconsin Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığının ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan "Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım" çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev almıştır.

Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesinde çalışmış; 2018'de Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde doçentliğini almıştır. YTÜ TÖMER müdür yardımcılığı, Erasmus koordinatörlüğü, çeşitli eğitim komisyonları başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ikidillilik, dilbilim, dilbilgisi ve edebiyat öğretimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde ansiklopedi maddesi, kitap, kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır.

İngilizce ve Fransızca bilen Ökten, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında belediyelerde mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim, mültecilerin eğitimi konularında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalara katılmıştır. 2022-2023 yıllarında Bern Eğitim Müşaviri olarak görev yapmış ve 22.06.2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanmıştır.

bottom of page