top of page
sosyal medya kopya.png

TÜRKİYE YÜZYILI OTURUMU

 

Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı

 

Cumhuriyet'in kurulmasından günümüze kadar eğitim, Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesinin ana kaynağı olmuştur. Okuryazarlık oranlarını artırmak ve eğitime erişimi yaygınlaştırmak için önemli reformlar uygulanmış, daha bilinçli ve nitelikli bir toplum oluşturulmuştur. Hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Türkiye Yüzyılı”nı inşa ederek öğrencileri nitelikli, eşit, kapsayıcı eğitimle yarınlara daha güçlü hazırlamak için dijitalleşme, kişiselleştirilmiş öğrenme ve özgünlüğe vurgu yapacak şekilde eğitim sistemini yeniliklere adapte etme çalışmaları devam etmektedir.  Türkiye; ulusal ve uluslararası alanlardaki yeniliği, kapsayıcılığı ve rekabeti teşvik eden eğitim stratejileri ile uluslararası bir güç olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıldaki eğitim misyonunun önceliklerinden biri; motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen; aynı zamanda erdemli, merhametli, vicdan sahibi öğrenciler yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Tartışma Soruları

  • Türkiye'nin son yüzyılı dikkate alındığında eğitimde neler değişmiş ve eğitim sisteminin gelişmesinde hangi önemli olaylar rol oynamıştır?

  • Türk eğitim sistemi, teknolojik ilerlemeler ve değişen küresel dinamikler doğrultusunda 21. yüzyılın zorluklarına ve fırsatlarına nasıl adapte olmaktadır?

  • Son yıllarda Türkiye'deki eğitim kalitesini artırmaya yönelik hangi politika ve stratejiler belirlenmiştir?

  • Eğitim, Türkiye'nin rekabet edebilirliğine ve küresel konumuna nasıl katkıda bulunabilir?

  • Türk Eğitim Sistemi, şu anda ne tür sorunlarla karşı karşıyadır ve sürekli ilerleme sağlayabilmek için gelecek yüzyılda bu sorunlara nasıl çözümler üretilebilir?

Konuşmacılar

Celile Ökten

Celile Ökten

Halil Berktay

Halil Berktay

Halil Berktay

Halil Berktay

Celile Ökten

Celile Ökten

bottom of page