top of page
sosyal medya kopya.png
Azmi Özcan

Azmi Özcan

Prof. Dr., Tarih Anabilim Dalı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Uluslararası platformlarda Sömürgecilik tarihi, Osmanlı Yakınçağ Tarihi ve Güney Asya Müslümanları hakkındaki araştırmalarıyla Tanınır. Aü. İlahiyat Fakültesi ve İÜ. Hukuk Fakültesi mezunudur. 1986 yılında Manchester Üniversitesi’nde Orta Doğu Araştırmaları üzerine Master yaptı. 1990 yılında İSAM araştırmacısı olarak Londra Üniversitesi SOAS, Tarih bölümünde İngiliz – Osmanlı İlişkileri üzerine Doktora yaptıktan sonra Üniversitede dersler verdi. 1996-1999 yıllarında İSAM Başkanlığı yaptı. 1997 yılında Doçent oldu. 2002 yılında Profesör ünvanını aldı. Son dönem Osmanlı Tarihi alanında yayımlanmış 4 kitabı ve farklı dillerde pek çok makalesi bulunmaktadır. “Indian Muslims, the Ottomans and Britain 1877-1924” adlı kitabı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında dünya lideri, uluslararası akademik bir yayınevi olan Brill Publishers tarafından 1997 yılında yayınlandı.

1996-1999 yılları arasında İSAM Başkanlığı yaptı. 2003-2004 yıllarında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm Başkanlığı yaptı. 2007-2016. Yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesidir.

bottom of page