top of page
sosyal medya kopya.png

PANEL 2

 
 

Dijitalleşme Çağında Eleştirel Düşünme Yeteneğini Korumanın Yolu: İnsan Kalabilmek

 
 

Hızla gelişen dijital çağda, eleştirel düşünme becerilerinin korunması oldukça önemlidir. Dijital çağın ve ortaya çıkan toplumsal değişimlerin gereklilikleri doğrultusunda eğitimin, eleştirel düşünmeyi şekillendirme, yenilikleri teşvik etme ve adaptasyonu sağlama rolü giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Eğitim, teknoloji ve insani değerlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde entegre edilmesiyle eleştirel düşünmeyi koruyabilir. Bu durum sürekli değişen dünyada ilerlemenin de bir yoludur.

Bu oturumda; kişiselleştirilmiş öğrenme, kapasite artırma, uyarlanabilir öğrenme ve değerlendirme, geleceğe yönelik küresel senaryoların eğitimi, yapay zeka ve metaverse gibi konular ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Eğitimciler, eğitimde yapay zeka kullanımının idari ve akademik görevleri otomatikleştirme tehlikesine karşı, insanların yetkin olabilmeleri için ne tür önlemler alabilir?

  • Teknolojik ürünler, öğretmenler ile öğrenciler arasındaki etkileşimi geliştirebilir mi? Aksi bir durumda teknolojik ürünler bu iletişimin de yerini alabilir mi?

  • Eğitimciler, öğrenci katılımını ve öğrenme çıktılarnı artırmak için yeni teknolojilerin tüm potansiyelini nasıl kullanabilirler?

  • Geleceğin ihtiyaçlarını ve fırsatlarını ele alan araştırma ve geliştirme girişimlerini desteklemek için eğitim kurumları, özel sektör ve kamu kurumları arasında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?

  • Eğitimde, öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmelerini, gerçek dünya sorunlarına ilişkin çeşitli akademik disiplinleri kapsayan çözümler üretmelerini sağlamak amacıyla disiplinlerarası yaklaşımları teşvik etmek için hangi stratejiler uygulanabilir?

Konuşmacılar

Chi-Kin John Lee

Chi-Kin John Lee

Chi-Kin John Lee

Chi-Kin John Lee

Marenglen Biba

Marenglen Biba

Marenglen Biba

Marenglen Biba

bottom of page