top of page
sosyal medya kopya.png

GENÇ OTURUMU

 

Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji

 

Dijital araçların ve çevrimiçi platformların hızla ilerlemesiyle öğrenciler, daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir öğrenme ortamı deneyimlemektedir. Karmaşık konuları anlamak için etkileşimli ve etkileyici yöntemler sunan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ, eğitimin ayrılmaz parçaları haline gelmektedir. Ancak bu teknolojik yenilikler benimsenirken dijital etkileşimler ile yüz yüze etkileşimler arasında bir denge kurulmasının gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Geleceğin eğitim dünyasında teknoloji; daha dinamik, uyum sağlayabilen ve etkili öğrenme deneyimleri için süreci hızlandıran bir görev üstlenmektedir.  Ayrıca öğrencilerin sürekli değişen dünyada başarılı olmaları için gereken becerileri kazanmalarını sağlamaktadır. Bu oturumda, hızla gelişen teknolojinin dünyamızı nasıl dönüştürdüğü ve eğitimin geleceğini nasıl şekillendirdiği ele alınacaktır.

Tartışma Soruları

  • Teknolojinin eğitime entegrasyonu, gençlerin öğrenme motivasyonunu nasıl etkiliyor?

  • Eğitimde teknolojinin artan entegrasyonuyla birlikte hangi zorluklar ortaya çıkabilir?

  • Dijitalleşen eğitim süreçleri, öğretmen-öğrenci etkileşimini nasıl etkiliyor?

  • Teknoloji destekli öğrenme, öğrenciler arasındaki takım çalışmasını ve iş birliğini nasıl etkiliyor?

  • Dijital kaynaklara erişim, bir yandan öğrenme materyallerinin çeşitliliğini artırırken diğer yandan gençlerin öğrenme deneyimini nasıl şekillendirmektedir?

Konuşmacılar

Didem Kaya Bayram

Didem Kaya Bayram

Didem Kaya Bayram

Didem Kaya Bayram

Mehmet Akın Bulut

Mehmet Akın Bulut

Attila Hajkó

Attila Hajkó

Mehmet Akın Bulut

Mehmet Akın Bulut

bottom of page