top of page
sosyal medya kopya.png

PANEL 3

 
 

Toplumsal Değişimler ve Sürdürülebilirlik,

Okul Mimarisi ve Mekanın Öğretici Rolü

 
 

Modern okul mimarisini, iş birliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eden ve çeşitli öğretim yöntemleriyle zenginleştirilmiş, esnek, teknolojik olarak donatılmış alanlar şekillendirir. Sınıflar, uyum sağlayabilen mobilyalar ile gelişmiş teknoloji kullanılarak, iş birliğine dayalı öğrenmeyi desteklemek için tasarlanır. Bu yenilikçi strateji, fiziksel mekânın davranışlar ve tutumlar üzerindeki etkisini vurgularken, üretkenliği ve eğitim hedeflerine ulaşmayı da teşvik eder.

Bu oturumda, okul mimarisinde yeni yaklaşımlar, mekânın eğitimdeki rolü, kriz dönemlerinde sürdürülebilir eğitim sistemleri ve duyarlı okul iklimi gibi konular kendi ekolojisi içerisinde tartışılacaktır.

Tartışma Soruları

  • Eğitim alanlarını oluşturma sürecine öğrencilerin ve öğretmenlerin dahil edilmesi sırasında hangi zorluklarla karşılaşılabilir?

  • Yeni okul mimarisi anlayışının eğitim alanlarına ve öğrencilere katkısı nedir?

  • Okullar ve topluluklar, kültürel anlayışı ve çeşitliliği nasıl teşvik edebilir?

  • Eğitimciler, çok kültürlü bir ortamda herkesin görüşlerine değer veren ve saygı duyan bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için kültürel önyargıları ve kalıplaşmış inanışları nasıl ele alabilir?

  • Eğitimciler ve okullar, ihtiyaçlara duyarlı ve kapsayıcı bir okul iklimi oluşturma sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve engelleri nasıl aşabilirler?

  • Öğrenciler için kucaklayıcı ve sıcak bir okul ortamı, yeni okul mimarisi ile nasıl oluşturulabilir?

Konuşmacılar

Jennifer Groff

Jennifer Groff

Hau Ming Tse

Hau Ming Tse

Hau Ming Tse

Hau Ming Tse

Jennifer Groff

Jennifer Groff

bottom of page