top of page
sosyal medya kopya.png
Uzma Shabih

Uzma Shabih

Uzma Shabih, Pak-Türk Uluslararası Maarif Okulları Khayabane Amen Kampüsü müdürüdür. 2017 yılından bugüne Matematik öğretmenliği, Matematik zümre başkanlığı ve okul yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, kariyerinde program geliştirme çalışmaları ve öğretmen mesleki gelişimi alanlarında öncü roller üstlenmiştir. Matematik öğrenme alanının hayata yansıyan yönünü oluşturduğu öğrenci gruplarıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrenci ve okul projesinin danışmanları arasında yer almıştır. Okul yöneticisi olarak uygun öğrenme ortamın hazırlanması, eğitimin tüm paydaşlarının motivasyonu ve iş birliği yaklaşımını merkeze alan bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

bottom of page