top of page
sosyal medya kopya.png
Uğur Sak

Uğur Sak

Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi’nde Üstün Zekalılar Eğitimi Bölümünü kurucu bölüm başkanlığı yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü yapmıştır. Asya-Pasifik Üstün Yetenekliler Federasyonu, Avrupa Yetenek Destek Ağı yeterlilik komitesi ve Uluslararası Yaratıcılık ve Yenilik Çalışmaları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. Seçici Problem Çözme Modeli (SPS), Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniği, Anadolu Sak Zeka Ölçeği’nin (ASIS) yazarı ve Çocuklar için Bilimsel Yaratıcılık Testi ve Animasyonlu Bilimsel Yaratıcılık Testi’nin (TOSCAC) ortak yazarıdır. 

bottom of page