top of page
sosyal medya kopya.png
Tahsin Görgün

Tahsin Görgün

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Tahsin Görgün, Berlin Freie Universitat’de Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile Fıkıh Usulü ve Felsefe doktorası yapmıştır. Türkiye’ye dönerek İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında doçent olan Görgün, Almanya’da bulunduğu süre içinde orada yaşayan Türklerin dini, pedagojik ve toplumsal meseleleri ile ilgilenmiştir. İSAM’da araştırmacı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekle birlikte, Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde misafir hoca olarak görev yapmıştır. Temel ilgi alanları, Fıkıh Usulü, Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere İslam Düşüncesi Tarihi; Felsefenin Dil, Bilgi, Ahlak, Tarih, Siyaset, Bilim, Toplum gibi konuların yanında; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri; bu çerçevede Batı Felsefesi Tarihi, Alman İdealist Felsefesi ve Hermeneutik’tir. Bunların yanında Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Müslümanların meseleleri ile Çağdaş Türk ve İslam Düşüncesi ilgi alanının merkezinde bulunmaktadır. Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.  İbn Haldun’un Toplum Metafiziği, Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Osmanlı Tesiri, Osmanlı Medresesinde İlim ve Eğitim Anlayışının Felsefi Temelleri, Hermeneutik ve Dil Felsefesi, İslam ve Batı Medeniyetlerinin Mukayesesi (bilgi, varlık, toplum ve siyaset anlayışları açısından) üzerine proje çalışmaları bulunmaktadır.

bottom of page