top of page
sosyal medya kopya.png
Syed Munir Ahmed

Syed Munir Ahmed

Syed Munir Ahmad, Pakistan Peşaver Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde Eğitim alanında Profesör olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini İngiltere Nottingham Üniversitesi'nden almıştır. Yaklaşık 50 ulusal ve uluslararası araştırma makalesinin başlıca ve ortak yazarlığını yapmış, devlet ve vakıf üniversitelerinin araştırma kurullarında bulunmuştur. Araştırmaları öğretmen eğitimi, ilk ve orta öğretim, eğitimde liderlik, ev-okul/aile-öğretmen ilişkileri, velilerin okula katılımı, eğitim sosyolojisi, sosyal adalet konuları, sosyal ve kültürel sermaye, cinsiyet sorunları, din ve kültür arasındaki etkileşim, eğitim ve toplumdaki statü ve güç gibi konuları kapsamaktadır.

bottom of page