top of page
sosyal medya kopya.png
Lera Boroditsky

Lera Boroditsky

Lera Boroditsky, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da bilişsel bilim profesörüdür. Dil, biliş ve algı arasındaki etkilere odaklanarak dil ve biliş üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Araştırma alanları arasında, dil bilim, psikoloji, sinir bilim ve antropolojiden gelen bilgileri ve yöntemleri bulunmaktadır. Çalışmaları, günlük konuşma dilinin düşünme biçimini nasıl şekillendirdiği (dilsel görelilik) sorusuna yeni bakış açıları getirmiştir. Makaleleri ve dersleri, insan bilişinin büyük ölçüde evrensel olduğu, dil ve kültürden bağımsız olduğu fikrine karşı kanıt ve araştırma sağlamada psikoloji, felsefe ve dil bilim alanlarını etkilemiştir. Searle Araştırmacısı seçilen Lera Boroditsky, “NSF CAREER” , “Marr” ve “McDonnell Scholar” ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül almıştır. Popüler bilim dersleri de vermekte olan Boroditsky'nin çalışmaları haber ve medya organlarında yayımlanmıştır.  

bottom of page