top of page
sosyal medya kopya.png
Kader Kaneye

Kader Kaneye

Denetim, danışmanlık, finansal hizmetler, petrol ve gaz, tarım, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yüksek öğrenim ve gençlik gelişimi gibi sektörlerde çeşitli kıtalarda 15 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Kader Kaneye'nin çalışma alanları kalkınma, yüksek öğrenim ve yönetim sektörüdür. Harvard Üniversitesi’ndeki lisansüstü eğitiminden sonra, gençliğin gelişimi için fırsatlar oluşturmak amacıyla Nijer'de eğitimin kalitesini artırmak için harekete geçmiştir. Nijer ve Frankofon Afrika'nın en yetenekli gençlerini, kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde etik ve etkili liderler olarak kendi uluslarının gelişimini tasarlamaya ve yönlendirmeye hazırlama misyonuyla ilk kâr amacı gütmeyen üniversite olan Afrika Kalkınma Üniversitesi'ni (African Development University) kurmuştur. Kaneye, yaşam boyu vizyonunu, Afrika'nın güçlenmesi ve kıtanın dönüşümünü Afrikalı gençlerin gerçekleştirdiğini görmek olarak belirlemiştir.

bottom of page