top of page
sosyal medya kopya.png
İrfan Erdoğan

İrfan Erdoğan

İrfan Erdoğan lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Master ve doktora öğrenimini ise ABD’de Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. ABD’de yedi yıl kaldıktan sonra 1992 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesinde göreve başladı. İstanbul Üniversitesindeki görevine devam ettiği sırada, Talim ve Terbiye Kurulunun başkanlığına atandı. Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi, Sosyal Bilimler Lisesi programlarının geliştirilmesi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi, ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil ve tarih programlarının yenilenmesi ve 100’lük puan sistemine geçiş gibi konularda çalışmalar yaptı. Medya Okuryazarlığı, Düşünme Eğitimi, Astronomi, Araştırma Teknikleri-İstatistik ve Satranç derslerinin müfredata konmasını sağladı. Batı Trakya’da yaşayan Türk çocuklarının eğitimi için ders kitapları hazırlattı. Türkiye’yi temsilen Avrupa Konseyi çalışmalarına katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin tanınması ile ilgili kararın alındığı 2007 yılında Londra’da gerçekleştirilen Bologna toplantısı müzakerelerine katıldı. Avrupa Konseyi tarafından Strasburg’da düzenlenen Avrupa Dil Pasaportu toplantılarında Millî Eğitim Bakanlığını temsil etti. Ayrıca XVII. Millî Eğitim Şûrası’nın düzenlenmesine de öncülük etti. Eğitim alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki gelişmeleri inceleyen, araştıran, izleyen İrfan Erdoğan, değerlendirmelerini, öngörülerini ve analizlerini, üniversitedeki derslerin yanı sıra, panel ve konferanslarla paylaşmaya devam etmektedir.

bottom of page