top of page
sosyal medya kopya.png
Dawood Abdulmalek Al-Hidab

Dawood Abdulmalek Al-Hidab

Dawood Abdulmalek Yahya Al-Hidabi, 1994'ten 2007'ye kadar Sana'a Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Kurucusu ve Eski Başkanıdır. Kendisi aynı zamanda Uluslararası Yetenek Geliştirme Derneği'nin Kurucusu ve Başkanıdır. Halen üç akademik derginin baş editörüdür. Al-Hidabi, eğitim alanında birçok ulusal ve uluslararası derginin danışma kurulu üyesi ve hakemidir. Uluslararası Müslüman Birliği Enstitüsü'nde direktör olarak çalışmakta ve IIUM'un ev sahipliği yaptığı İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu'nun (FUIW) Kalite Güvence ve Akreditasyon İslami Ajansı'nın başkanıdır. Eğitim ve yüksek öğretim bakanlıkları, Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF, ISESCO, OIC, IIIT ve diğerleri gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. İlgi alanları öğretim programı tasarımı ve öğretimi, okullar ve üniversiteler için kalite güvencesi ve akreditasyon, öğretmen eğitimi, üstün yetenekliler eğitimi, özel ve sivil toplum kuruluşlarının denetimidir.

bottom of page