top of page
sosyal medya kopya.png
David Stroupe

David Stroupe

David Stroupe, öğretmen eğitimi ve fen eğitimi alanında öğretim üyesidir, CREATE for STEM Enstitüsü'nde STEM Öğretmen Eğitimi alanında direktör yardımcısı ve Michigan State Üniversitesi'nde Bilim ve Toplum Direktörüdür. Tutkulu ve eşitlikçi öğretim etrafında çerçevelenmiş, birbiriyle örtüşen üç araştırma alanı vardır. İlk olarak, sınıf ortamlarını fen uygulama toplulukları olarak ifade eder. Bilim, Teknoloji ve Toplum ve Bilim Tarihi ve Felsefesi merceklerini kullanarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güç, bilgi ve epistemik öznellik müzakeresi yoluyla epistemik adaletsizliği nasıl dağıttığını incelemektedir. İkinci olarak, yeni başlayan ​​öğretmenlerin çeşitli bağlamlar içinde ve genelinde uygulamadan nasıl öğrendiklerini araştırmaktadır. Üçüncüsü, öğretmen eğitimi programlarının yeni başlayan öğretmenlerin uygulamadan öğrenmeleri için nasıl destek ve fırsatlar sağlayabileceğini araştırmaktadır. David biyoloji alanında çalışmalar yapmış ve dört yıl boyunca ortaokul yaşam bilimleri derslerini vermiştir. David, Amerikan Eğitim Derneği'nin K Bölümü (Öğretme ve Öğretmen Eğitimi) için Örnek Araştırma Ödülü, Ulusal Fen Öğretimi Araştırmaları Derneği'nden Erken Kariyer Araştırma Ödülü ve Ulusal Fen Öğretimi Araştırmaları Derneği ve Ulusal Fen Öğretmenleri Derneği'nden "Okumaya Değer Araştırmalar" ödülüne sahiptir.

bottom of page