Hakkımızda

Fildişi Sahilleri.jpg

İlki 2021 yılında gerçekleştirilecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi; eğitime ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında paylaşılacağı uluslararası bir platformdur.

 

Göç, insan hareketliliği, pandemi gibi olağanüstü koşullar, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği yeni problemler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Tüm dünyada eğitim konusunda yapılan tartışmalar, uluslararası kurum ve kuruluşların yayımladıkları rapor ve hedefler eğitimin geleceğine dair vurgular içeriyor. Küresel düzeyde eğitim sorunlarının objektif olarak değerlendirilmesi ve eğitimin geleceğine dair öngörülerin sağlıklı bir zeminde tartışılması, konunun uluslararası bir perspektifle ele alınmasını gerektiriyor. Bu durum, uluslararası eğitim kurumlarının önemini daha da artırıyor. Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın en geniş eğitim ağına sahip kurumları arasında yer alıyor.

Kültürel, coğrafi, sosyo-ekonomik bakımdan farklı özellikler gösteren bölgelerde eğitim kurumları bulunan Türkiye Maarif Vakfının tecrübesi, birikimi ve ilişkileri; eğitim süreçlerinde yaşanan sorunlara akademik düzeyde çözüm önerileri sunmak bağlamında  Zirvenin verimliliği açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

 

Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olmayı amaçlıyor. 

1584887.jpg

"Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır."
                                                                                              -Erich Fromm

Avustralya o_g_renci.jpg

Misyon

 • Kapsayıcı ve kolektif eğitim politikalarıyla uygulamalarının geliştirilme olasılığını değerlendirmek

 • Dünyada eğitimin mevcut durumu ve geleceği hakkında bilimsel ve akademik verilere dayalı öngörü ve değerlendirmeleri dünyayla paylaşmak

 • Tüm insanlığın mutluluğu ve refahı için hayati bir konu olan eğitimin geleceği üzerine küresel bir perspektif ortaya koymak 

 • Eğitim alanında uluslararası aktörlerin buluşma zemini olacak eğitim sorunlarına teorik ve pratik çözümler sunan bir platform haline gelmek

 • Dijitalleşmeyle birlikte eğitimde yaşanan dönüşümün boyutlarının ortaya konulması, bu bağlamda eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrencilerin eğitim süreçlerindeki pozisyonuna dair öngörülerin değerlendirilmesi

 

2021 İSTANBUL EĞİTİM ZİRVESİNİN HEDEFLERİ

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijital çağa uyum sağlamak bundan sonraki tartışmaların odağında yer alacak gibi görünüyor. Geleneksel kurumların ve okulların eğitim sistemi içerisindeki mevcut durumu ve gelecekte nasıl varlıklarını devam ettirecekleri, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde rollerinin ne olacağı, ebeveynlerin yeni döneme adaptasyon sorunları gibi daha onlarca soru akademik düzeyde ele alınması gereken hayati konular olarak karşımıza çıkıyor.

 

Bu güncel konular perspektifinde İstanbul Eğitim Zirvesinin hedefleri: 

 • Dijital dönüşümün boyutlarının ortaya konulması, bu bağlamda eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrencilerin eğitim süreçlerindeki rolüne dair öngörülerin değerlendirilmesi,

 • Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisi üzerinden dijitalleşmenin ve dünyadaki değişimlerin, dezavantajlı grupların eğitime erişimi açısından değerlendirilmesi,

 • Yeni döneme uyum sağlayabilen, bilgiyi yorumlama becerisine sahip bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde atılması gereken adımların tespiti,

 • Eğitimin uluslararasılaştırılması bağlamında ortaya çıkacak fırsat ve risklerin tartışılması,

 • Uluslararası alandaki istihdam ihtiyaçlarını da gözeterek özellikle mesleki eğitimin geleceğine dair tespit ve önerilerin ele alınması,

 • Yoksulluk, az gelişmişlik ve teknolojik altyapı yetersizliğine bağlı olarak küresel düzeyde büyük risk anlamına gelen eğitim sorunlarının ve bu sorunların çözümü için uluslararası kurumların neler yapabileceğine ilişkin önerilerin değerlendirilmesi şeklinde sıralanabilir. 

Moritanya (2).jpg

Sponsorlarımız

trt_4x.png
Artboard 1_4x.png
aa_4x_edited_edited.jpg

Zirve Tekrarını İzleyin