top of page

HAKKIMIZDA

İstanbul Eğitim Zirvesi
"Eğitime Değer"

 
Fildişi Sahilleri.jpg

İlki 2021 yılında gerçekleştirilmiş olan İstanbul Eğitim Zirvesi; eğitime ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların ve uygulamaların tartışıldığı, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında aktarıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu uluslararası bir platformdur.

 

Göç, insan hareketliliği, pandemi gibi olağanüstü koşullar, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği yeni problemler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Tüm dünyada eğitim konusunda yapılan tartışmalar, uluslararası kurum ve kuruluşların yayımladıkları rapor ve hedefler eğitimin geleceğine dair vurgular içeriyor. Küresel düzeyde eğitim sorunlarının objektif olarak değerlendirilmesi ve eğitimin geleceğine dair öngörülerin sağlıklı bir zeminde tartışılması, konunun uluslararası bir perspektifle ele alınmasını gerektiriyor. Bu durum, uluslararası eğitim kurumlarının önemini daha da artırıyor. Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın en geniş eğitim ağına sahip kurumları arasında yer alıyor.

Kültürel, coğrafi, sosyo-ekonomik bakımdan farklı özellikler gösteren bölgelerde eğitim kurumları bulunan Türkiye Maarif Vakfının tecrübesi, birikimi ve ilişkileri; eğitim süreçlerinde yaşanan sorunlara akademik düzeyde çözüm önerileri sunmak bağlamında  Zirvenin verimliliği açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

 

Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

1584887.jpg
bottom of page