top of page

EĞİTİMİN GELECEĞİ

Her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan dünyada dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlardan biri de eğitimdir. Gelişen teknolojik imkânlar ve bilimsel gelişmeler, eğitimde dijitalleşmeyi ve yenilikçi bir yaklaşımı gerekli kılmıştır. Özellikle, Covid-19 küresel salgını, eğitime küresel boyutta farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu oturumda, gelecekteki eğitime dair yeni yaklaşımlar değerlendirilecek ve öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini edinmeleri, gerçek yaşam deneyimleri kazanmaları; bilgiyi uygulama, ürün ve projeler oluşturma, sınavların ve sertifikasyon süreçlerinin değişmesi gibi konular çerçevesinde eğitimin geleceği tartışılacaktır. 

Tartışma Temaları​​

  • Teknoloji, geleceğin eğitimine nasıl şekil verecek? Öğrenciler, bu eğitimsel dönüşüme nasıl cevap verecekler?

  • Günümüzde ‘Uyarlanabilir Öğrenme’ (Adaptive Learning) ortamları ile öğrencinin istidadına uygun eğitim vermekte yapay zekanın rolü nedir?

  • Eğitim geçmişte nasıldı ve gelecekte nasıl olacak? Gelecek zamanı yakalamak için neye ihtiyacımız var?

  • Bütünsel eğitimin başarılı olması için eğitim öğretim faaliyetlerinde neleri dikkate almak gerekir?

  • Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi için yapılması gereken rehberlik faaliyetleri nasıl olmalıdır?

  • Okul dışı eğitim ve okulsuz toplum tartışmaları ekseninde geleneksel eğitim sistemi gelecekte nasıl bir forma bürünecek.

Konuşmacılar

Andreas_Schleicher_2019_1.jpg

Andreas Schleicher

Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü, OECD

Selçuk-Şirin.jpg

Selçuk Şirin

Uygulamalı Psikoloji Profesörü, New York Üniversitesi

Pasi-Sahlberg.jpg

Pasi Sahlberg

Eğitim Politikaları Profesörü, New South Wales Üniversitesi

Anthony-Seldon.jpeg

Anthony Seldon

Eski Rektör Yardımcısı, Buckingham Üniversitesi

bem_lehunte.jpeg

Bem Le Hunte

Eğitim Profesörü, Öğretme ve Öğrenim Direktörü, Sydney Teknoloji Üniversitesi

bottom of page