top of page

EĞİTİMDE
YENİ EĞİLİMLER

Üst düzey oturum, eğitim bakanları ve uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek ve toplantıda dünyada ortaya çıkan yeni eğitim eğilimleri tartışılacaktır.

İnsanlık tarihi kadar kadim olan eğitimin en temel amacı; öğrencilerin bilgi, değer ve beceri kazanımlarını desteklemek; düşünce, duygu ve davranış açısından daha iyiye ulaşmasına katkı sağlamaktır. Dünyanın sürdürülebilir geleceği nitelikli ‘eğitim sistemleri’ ve ‘eğitimli bireylerin’ varlığıyla doğru orantılıdır.

Yaşadığımız çağda var olan eğitim paradigmalarında değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler sonucunda eğitimle ilgili yeni tanımlar ve kavramlar hayatımıza girmiştir. 21. yy. becerileri ‘Öğrenme ve Yenilik’, ‘Dijital Okuryazarlık’, ‘Yaşam ve Kariyer Becerileri’ başlıkları çerçevesinde üç grupta toplanmıştır. Eğitim öğretim süreçlerinin de bu paradigmaları destekleyecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu oturumda, dijitalleşme çağında devam eden bu değişim ve yeniliklerin bireyler, toplumlar ve eğitim sistemleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Tartışma Temaları

  • 21. yüzyılda eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeler nelerdir?

  • Eğitimdeki gelişmelerin toplumlar üzerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerini nasıl değerlendirebiliriz?

  • Eğitim geçmişte nasıldı ve eğitimde yeni eğilimler göz önünde bulundurulduğunda gelecekte bizleri neler bekliyor?

  • Yaşanan küresel salgın sürecinin eğitimdeki yeniliklere etkisini nasıl yorumlayabiliriz; bu sürecin uzun vadedeki sonuçları neler olabilir?

Konuşmacılar

Mahmut-Ozer.jpeg

Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı,

Türkiye Cumhuriyeti

Buthaina-bint-Ali--Al-Jabr-Al-Nuaimi.jpeg

Buthaina Bint Ali

Al Jabr Al Nuaimi

Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı,

Katar Devleti

EvIs-KushI,-albania.jpeg

Evis Kushi

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı,

Arnavutluk Cumhuriyeti

Mamoudou-Djibo.jpeg

Mamoudou Djibo

Yüksek Öğretim Bakanı,

Nijer Cumhuriyeti

bottom of page