top of page
sosyal medya kopya.png

ÜST DÜZEY OTURUM

 
 

Eğitimde Değişimi Yönetmek

 
 

Toplumun geleceğini şekillendirmek ve eğitimde değişime önderlik etmek; vizyon sahibi bir liderlik, yenilikçi düşünce ve sürekli değişen dünyada öğrenenlerin gelişen ihtiyaçlarını dikkate alan öğrenme ortamları hazırlamayı gerektirir.

Eğitimde değişim; eğitimciler, politikacılar, akademisyenler, ebeveynler ve öğrenciler arasında iş birliği ile sağlıklı bir biçimde yönetilebilir. Küresel rekabet çağındaki eğitim liderleri, kapsayıcı ve zengin müfredat içerikleri tasarlayarak daha adil, geleceği tasarlayan ve küresel çapta rekabet edebilen bir toplum inşa ederler.

Tartışma Soruları

  • Vizyon sahibi liderlik ve yenilikçi düşünce, eğitim sistemlerindeki değişimin sağlıklı yönlendirilmesinde nasıl bir rol oynar?

  • Eğitimde değişimi yönetmek, daha adil ve küresel rekabet edebilen bir toplumun oluşturulmasına nasıl katkı sağlar?

  • Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve uyarlanabilirliği geliştirmeye odaklanmak, eğitimde değişimi yönetmenin hedefleriyle nasıl örtüşür?

  • Öğretmenlerin mesleki gelişimi, eğitimde değişimi yönetmede nasıl bir rol oynar ve eğitimciler eğitimde yeni yaklaşımlara nasıl uyum sağlayabilirler?

  • Eğitimde vizyon sahibi liderlik, değişimi nasıl yönlendirebilir ve öğrencilerin öğrenme deneyimini nasıl yeniden şekillendirebilir?

Konuşmacılar

Birol Akgün

Birol Akgün

Birol Akgün

Birol Akgün

Fadhlina Binti Sidek

Fadhlina Binti Sidek

Fadhlina Binti Sidek

Fadhlina Binti Sidek

Tony Mwaba Kazadi

Tony Mwaba Kazadi

bottom of page