top of page

EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

Toplumsal gelişmenin sürdürülebilir bir unsur olarak devam ettirilebilmesi için ön plana çıkan kavram, eğitimde toplumsal adalettir. Bu noktada ülke eğitim sistemlerinden beklenen; öğrencinin ana dili, cinsiyeti, göçmenlik durumu, ailesinin eğitim ve sosyoekonomik düzeyi vb. demografik özelliklerinin kendi istidatlarını geliştirme ve ideallerini gerçekleştirmelerinin önünde bir bariyer olmasının engellenmesidir. Bu oturumda, uzun vadeli öngörülebilir etkilerin en aza indirilmesi için ülkeler tarafından daha kapsayıcı ve adil eğitim politikalarının ve uygulamalarının geliştirilme ihtimali ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Tartışma Temaları

  • Uzaktan eğitim çalışmaları ekseninde sosyoekonomik farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin eğitime erişim sorunlarının çözümüne dair neler yapılabilir?  

  • Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde eğitimde fırsat adaletine yönelik, ülkeler ne tür önlemler almalıdır?

  • Küresel ölçekte kız çocuklarının eğitime erişim imkanlarının artırılmasına yönelik neler yapılabilir?

  • Daha adil ölçme ve değerlendirme uygulamaları için OECD ve IEA tarafından geliştirilen ve geliştirilmesi beklenen çalışmalar nelerdir?

  • Küresel salgın sonrası dönem için politika geliştiriciler kapsayıcı eğitimi nasıl ele almalıdır?

  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası eğitimin önemi nedir?

Konuşmacılar

Urvashi-Sahni.jpeg

Urvashi Sahni

Kurucu ve CEO, Study Hall Educational Foundation

Muhammad-Sayuti.jpeg

Muhammad Sayuti

Genel Sekreter, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Konseyi, Muhammediye Vakfı, Endonezya

Rory-Robertshaw.jpeg

Rory Robertshaw

Eğitim Başkanı, UNICEF Türkiye

muhsim-kar.jpeg

Muhsin Kar

Ekonomi Profesörü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Regina-De-Dominicis.jpeg

Regina De Dominics

Türkiye Temsilcisi, UNICEF 

Ricardo-Sabates.jpeg

Ricardo Sabates Aysa

Eğitim ve Uluslararası Kalkınma Profesörü, Cambridge Üniversitesi

bottom of page