top of page

EĞİTİM
ve
KALKINMA

Eğitim, insan kaynağını güçlendirme yönüyle toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyde kalkınmalarında en önemli unsurdur. Belirlenen temel eğitim faaliyetlerinde fırsat adaletinin sağlanması dünyanın ihtiyacı olan erdemli ve hünerli insan kaynağının gelişmesine hizmet edecektir.  

Bu oturumda; eğitimin politik ekonomi bağlamında mevcut durumunun iyileştirilmesi, eğitimin geleceğinin dünya genelinde insan kaynağının gelişimine hizmet edecek yönde tasarlanması, dünyada değişen istihdam taleplerine göre temel eğitim ihtiyaçlarının yeniden tespit edilmesi, nitelikli eğitimde fırsat adaletinin sağlanması ve uluslararası eğitim kurumlarının ilgili hususlardaki potansiyelleri tartışılacaktır.

Tartışma Temaları

  • Gelişmekte olan ülkelerin insan kaynaklarını yetiştirme projeksiyonu içinde eğitim standartları ne olmalıdır ve neleri içermelidir? 

  • Eğitim yoluyla insan kaynağını güçlendirmenin ülkelerin makro ekonomik kırılganlık düzeylerine etkileri nelerdir?

  • Değişen küresel ve bölgesel istihdam alanlarının eğitimin yeniden organize edilmesinde etkisi nedir?

  • Eğitim, toplumsal dikey hareketliliğe fırsat tanıması yönünde nasıl planlanabilir?

  • Eğitim sahasında yapılan insani yardımların uzun süreli kalkınmadaki rolü nedir?

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Bildirgesinden bu yana eğitim yatırımları nasıl değişti?

Konuşmacılar

Erkan-Erdemir.jpeg

Erkan Erdemir

New York Tirana Üniversitesi Rektörü

Adeel-Malik.jpeg

Adeel Malik

Kıdemli Uzman, Müslüman Toplum Ekonomileri, Oxford Üniversitesi

Brad-Blitz.jpeg

Brad Blitz

Uluslararası Siyaset ve Politika Profesör, Eğitim, Uygulama ve Toplum Bölümü Başkanı, UCL

Arjen-Wals.jpeg

Arjen Wals

Ekoloji Profesörü, Wageningen Üniversitesi ve Sosyal Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı, UNESCO

Raja-Maznah.jpeg

Raja Maznah

Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi Profesörü, Sultan Qaboos Üniversitesi

bottom of page