top of page
sosyal medya kopya.png

PANEL 1

 
 
 

Eğitim Felsefeleri ve Paradigmalarının Değişimi

 

Günümüzde her alanda yaşanan değişim, eğitim felsefesi ve paradigmalarının da değişmesini zorunlu kılmıştır. Eğitim, yeni bakış açılarına ve yaklaşımlara yol açan dönüşümler geçirmiştir. Eğitimciler, eğitim modellerinin geleceğin talepleriyle uyumlu olması anlayışıyla bütünsel beceri gelişimi, disiplinlerarası öğrenme, kişiselleştirilmiş müfredat ve gelişen teknoloji entegrasyonunu merkeze alan yeni bakış açıları benimsemişlerdir. Yenilikçi bir yaklaşımı esas alan, teknoloji ile bütünleşmiş, toplumsal değerlerin şekillendirdiği ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun eğitim modellerinin tasarlanması gerekmektedir.

Bu oturumda; örtük müfredat, duyuşsal değişkenler, öğrenen profilleri, insani değerler ve gelecekteki eğitim modelleri gibi çeşitli konular tartışılacaktır.

Tartışma Soruları

  • Eğitimde değişimi şekillendiren teknolojik gelişmelerin ve insani değerlerin, eğitim sistemine entegre edilmesindeki önemi ve metodolojisi nedir?

  • Eğitimciler, öğrenen profillerini dikkate alarak nasıl daha etkileyici, kapsayıcı ve kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturabilirler?

  • Eğitim, bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığında öğrencilerde ne gibi değişimler gözlemlenebilir?

  • Eğitim kurumları, bir yandan standart müfredatı uygularken diğer yandan kişiselleştirilmiş öğrenme modelini nasıl başarılı bir şekilde uygulayabilirler?

  • Eğitim kurumları, akademik başarıyı hedeflerken aynı zamanda duyuşsal değişkenleri eğitim sistemine başarılı bir şekilde entegre edebilir mi?

Konuşmacılar

Mehmet Akif Kireçci

Mehmet Akif Kireçci

Mehmet Akif Kireçci

Mehmet Akif Kireçci

Maryam Jaffar Ismail

Maryam Jaffar Ismail

Maryam Jaffar Ismail

Maryam Jaffar Ismail

bottom of page