top of page

DİJİTALLEŞMENİN

ULUSLARARASILAŞTIRILMAYA ETKİSİ

Dünya genelinde hızlı ve kapsamlı bir dijitalleşme süreci yaşanmaktadır. Teknoloji, hayatımızın birçok alanına etki etmekte, değişimlere ve dönüşümlere yol açmaktadır. Bu oturumda, dijitalleşmenin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sektörüne getirdiği yeniliklerden bahsedilecek, bilgiye erişimin kolay ve hızlı olmasının sunduğu fırsatlar ve eğitim sistemlerinin dönüşümüne etkileri üzerinde durulacaktır. 

Tartışma Temaları

  • Dijital eğitimle birlikte eğitimin uluslararasılaşması ulusal eğitim sistemlerine ve eğitim sektörüne ne tür avantajlar getirmektedir?

  • Hibrit eğitim modelinin yaygınlaşması, öğrencilerin farklı yönlerden gelişmeleri için bir fırsat olabilir mi?  Bu fırsattan öğrenciler nasıl yararlanabilirler? 

  • Öğretmenler, öğrencilere dijital beceriler kazandırmak için kendi mesleki gelişimlerini nasıl destekleyecekler?

  • AI, AR ve VR teknolojileri eğitimde ne tür fırsatlar sunmaktadır?

  • Dijital oyunların eğitimde rolü nedir?

  • Dijitalleşme çağında başarılı bir öğrenciyi hangi özellikler tanımlar?

  • Dijital eğitim platformları geleneksel eğitim anlayışını nasıl dönüştürmektedir?

Konuşmacılar

Michael-Stevenson.jpeg

Michael Stevenson

PISA Kıdemli Danışmanı, OECD 

Punya-Mishra.jpeg

Punya Mishra

Profesör ve Dekan Yardımcısı, Burs ve İnovasyon Ofisi, Arizona Eyalet Üniversitesi

Umar-Saif.jpeg

Umar Saif

Kurucu ve CEO, SurveyAuto.com, Dijital Dönüşüm Lideri, Jang/Geo Medya Grubu

Eric-Sheninger.jpeg

Eric Sheninger

Sorumlu Ortak, ICLE

Sümeyye-Ceylan.jpeg

Sümeyye Ceylan

Eğitim Tasarımcısı
Usturlab Genel Müdürü

bottom of page