top of page
sosyal medya kopya.png
Carlos Vargas-Tames

Carlos Vargas-Tames

Küresel eğitim politikası konusunda uzmanlaşmış bir eğitim sosyoloğudur. Araştırmaları ve yayınları eğitim, insan hakları ve refah arasındaki ilişkiye, kamu politikasının yönelimleri ve söylemlerine ve bunların toplum üzerindeki etkilerine odaklanır. Latin Amerika ve Avrupa'daki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlerde hem yaşam boyu öğrenme politikaları uygulamış hem de bunların eşitlik, kapsayıcılık ve sosyal adalet ile kesişimlerini analiz etmiştir.

2015 yılından bu yana UNESCO’da, beş kıtada eğitimin sosyal ve kültürel uygunluğu üzerine araştırmaları koordine ederek çalışmaktadır. Halen UNESCO genel merkezinde Öğretmen Geliştirme Bölümünü ve 2030 Eğitim için Öğretmenler Uluslararası Görev Gücü Sekreterliğini yönetmektedir.

bottom of page