top of page

EĞİTİMİN
YENİDEN MODELLENMESİ

21. yüzyılda bireylerin ihtiyaçlarına uygun, öğrenmede bireysel sorumluluk almayı ön plana çıkaran, deneyerek öğrenmeyi ve sürekli kendini geliştirmeyi destekleyen öğretim programlarının varlığı önemlidir. Bu oturumda, eğitimin yeniden tasarlanmasına yönelik gelişmeler ışığında öğretimde yeni tasarım arayışları, hayat boyu öğrenme, eğitimde oyunlaştırma, melez öğrenme, disiplinlerarası ve disiplinler üstü öğrenme gibi başlıklar ele alınacaktır.  

Tartışma Temaları

  • Disiplinlerarası ve disiplinler üstü eğitimin günümüz dünyasındaki yeri ve önemi nedir?

  • Disiplinlerarası ve disiplinler üstü eğitim bağlamında dijital göçmen öğretmenler dijital yerli olan öğrenciler ile nasıl daha iyi bir öğretim gerçekleştirebilir? 

  • Hayat boyu öğrenme becerileri kapsamında, dijital dünyada öğrenme yöntemi ne olmalıdır?

  • Bireysel öğrenmeyi merkeze alan bir pedagojik yaklaşım olarak “Ters Yüz Öğrenme” tasarımı nedir ve nasıl uygulanmalıdır?

  • Eğitimde oyunlaştırma tasarımlarının öğrenci başarısına ve uygulamaya yönelik etkisi nedir? 

Konuşmacılar

Michael-Hansen.jpeg

Michael Hansen

Kıdemli Üye, Brown Eğitim Politikaları Merkezi, Brookings Enstitüsü

Caroline-Jenner.jpeg

Caroline Jenner

Operasyon Direktörü (COO), Genç Başarı Eğitim Vakfı (JA Worldwide)

Tony-Wagner.jpeg

Tony Wagner

Kıdemli Araştırmacı,

Öğrenim Politikası Enstitüsü

(Learning Policy Institute)

Rupert-Wegerif.jpeg

Rupert Wegerif

Eğitim Profesörü ve Dijital Eğitim Geleceği Merkezi Direktörü, Cambridge Üniversitesi

Mustafa-Aykut.jpeg

Mustafa Aykut

Yönetim Kurulu Başkanı, Fütüristler Derneği

bottom of page